Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Falun Gong

Drevna Tradicija za um, duh, i tijelo

Falun Gong je drevna kineska duhovna disciplina u budističkoj tradiciji. Sastoji se od moralnih učenja, meditacije, i četiri nježne vježbe koji su odista jedinstveni te visoko učinkovit način za poboljšanje vašeg zdravlja i energetskih nivoa.

U srži Falun Gonga su vrijednosti Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije (ili na kineskom Džen Šan Ren). Falun Dafa uči da su ovo najfundamentalnije osobine univerzuma, i uzima ih kao vodič u svakodnevnom životu i praksi.

Riječima Falun Gong osnivača, gospodina Li Hongdžija, “asimilacija sa najvišim vrijednostima univerzuma - Džen Šan Ren – osnova je prakse. Praksa je vođena ovim vrhovnim vrijednostima, i bazira se na samim zakonima koji predstavljaju osnovu razvoja kosmosa.”

Falun Gong je takođe opšte poznat kao “Falun Dafa”.

Do 1999, Falun Gongje izrastao da postane najveća i najbrže rastuća praksa ove vrste u kineskoj ako ne i svjetskoj istoriji. Za samo sedam godina, nakon što je predstavljen javnosti 1992, procjenjuje se da je 100 miliona ljudi praktikovalo Falun Gong.

Kultivisati sebe sa Falun Gongom

Gosp. Li Hongdži, osnivač Falun Gonga, ispravlja pokrete praktikanta tokom grupnih vježbi u Čikagu.

U Aziji, duhovne prakse ove vrste se često nazivaju i načini “kultivacije” ili “samo-kultivacija”, i čine sastavni dio klasične kineske kulture. Različite taoističke, budističke i konfučijanske prakse potpadaju pod ovaj okvir.

Kroz doslednu i posvećenu praksu, učenik Falun Gonga uspjeva dostići stanje nesebičnosti, višeg uvida i svjesnosti, duhovne čistote, i ravnoteže- dublje funkcionisanje onog što bi se moglo zvati istinsko zdravlje. Konačno on ili ona dostiže stanje duhovnog dostignuća koje je u azijskoj tradiciji znano kao “prosvetljenje” ili “dostizanje Taoa (Put)”.

Za razliku od monaških puteva kultivacije, Falun Gong se praktikuje u društvu, sa učenicima koji stupaju u brakove, podižu djecu, i bave se širokim spektrom djelatnosti. Kao takav, dok Falun Gong vodi ka unutrašnjoj transformaciji sebe, ipak se očigledno očitava spolja kao pozitivna promjena u svijetu, utoliko da praktikanti postaju mnogo strpljiviji članovi porodice, savjesniji zaposlenici, ili više aktivni članovi društva.

Nagrade u Kini i šire

Falun Gong je tako postao predmet mnogih referenci, nagrada i proklamacija, dodjeljivanih od državnih zvaničnika i različitih organizacija. Mnogi koji praktikuju Falun Gong su bili primaoci uslužnih nagrada u svojim oblastima i na svojim radnim mjestima.

Glasovi podrške

Osnivač prakse, gospodin Li Hongdži, je pet puta nominovan za Nobelovu nagradu za mir i bio je nominovan od strane Evropskog parlamenta za Sakharov nagradu za slobodu misli. On je primalac Freedom House nagrade za Međunarodnu religijsku slobodu.

Izbjegavajući da bude u centru pažnje, gospodin Li vodi praksu kroz svoje pisanje i povremene govore, najčešće na konferencijama Falun Gonga. Gospodin Li je uvjek insistirao da praksa bude podučavana besplatno te bude dostupna svima, i u tom pogledu, sve Falun Gong knjige, video zapisi i ostalo su besplatno dostupni na Internetu.

Praktikanti Falun Dafe izvode vježbe tokom proslave Falun Dafa dana u New Yorku.

Malo ljudi danas zna da su Falun Gong i njegovi sledbenici primili mnoga zvanična priznanja u Kini tokom 90-tih, prije dramatične i nasilne promjene na političkoj sceni 1999. kada otpočinje progon prakse.

Iste godine, Narodne javne bezbjednosne novine - zvanične novine Kineskog ministarstva za javnu bezbjednost - hvale gospodina Lija za doprinos “u promovisanju tradicionalnih anti-kriminalnih vrijednosti kineskog naroda, u očuvanju društvenog reda i bezbjednosti te promovisanju čestitosti u društvu.”

Do 1999, kineski zvaničnici idu tako daleko u priznavanju dobrobiti Falun Gonga, da jedan zvaničnik iz Kineske nacionalne sporcke komisije, u intervjuu za U.S. News&World Report, izjavljuje da Falun Dafa “može svakoj osobi uštedjeti 1.000 yuana godišnje u medicinskim troškovima. Ako 100 miliona ljudi praktikuje, to je 100 biliona yuana uštede godišnje u medicinskim troškovima.”

Isti izaslanik nastavlja napomenuti da, “Premijer Zhu Rongji je veoma srećan zbog toga.”

Danas se Falun Gong praktikuje u više od 70 država širom svijeta sa klubovima i asocijacijama koji postoje u okviru gradova, kompanija, univerziteta i drugih okruženja.

Veoma je moguće da će se uskori naći jedna u parku blizu tebe.

Da saznaš više, posjeti sljedeće linkove:

Detaljnija objašnjenja o Falun Gong praksi i učenju na Praksa ili Učenje i vjerovanja.

Za detalje kako i gdje naučiti Falun Gong, posjeti: www.falundafa.org

Ostanite informisani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.