Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Progon Falun Gonga

Nasilno suzbijanje 100 miliona ljudi

Ovo je jedna od najvećih kampanja religijskog progona koja se događa u svijetu danas. Milioni nevinih ljudi u Kini su bili otpušteni, pritvoreni, mučeni ili ubijeni samo zato što praktikuju Falun Gong. A Kineska komunistička partija pokušava sve da vas spriječi da saznate.

Počelo je u sred noći, 20. jula 1999.

Širom Kine pod velon tame, policija je odvukla obične ljude iz njihovih postelja. Mnogi bi bili odvedeni u zatvoreničke centre ili zatvore, drugi bivali pretučeni, a neki bi umrli zbog mučenja.

Policija bi djelovala po direktivama sa vrha, od glavnog vodećeg komunističke partije Jiang Zemin-a, koji je naredio da Falun Gong bude slomljen.Većina smatra, da je Jiang bio ogorčen na popularnost prakse- njene pristalice se broje na 100 miliona, više nego u samoj partiji- i želio je da prikaže jačinu moći.

Nagrađivani kratki film o progonu Falun Gonga u Kini.

Od tada, milioni ljudu koji praktikuju Falun Gong su bili podvrgnuti nezakonitom zatvoreništvu, sesijama „ispiranja mozga“ i mučenju, sa hiljadama potvrđenih smrtnih slučajeva u pritvorima. Nekoliko stručnjaka procjenjuje da je više od milion praktikanata Falun Gonga bilo ubijeno kako bi se njihovi vitalni organi mogli koristiti kao „gorivo“ za brzo rastući biznis transplantacije organa u Kini. Desetine miliona ljudi koji prakticiraju Falun Gong danas u Kini, svaki dan žive pod rizikom da budu odvedeni od strane kineskih vlasti da bi bili zatvoreni, mučeni- ili nešto gore.

Zbog čega progon?

Tokom 1990-ih, Falun Gong je zadobio podršku brojnih kineskih vladinih agencija kao praksa meditacije za koju se smatra da poboljšava javno zdravlje i moral.

Ali 22 jula 1999, je lansirana masovna kampanja progona. Šta je pošlo po zlu?

Jedno očigledno objašnjenje za naizgled iracionalnu klampanju protiv Falun Gonga je priroda kineske ateističke i diktatorske Kineske komunističke partije (kkp), koja strijepi od svih grupa izvan njene klontrole – naročito onih koji su sačinjeni od drugačije ideologije. Od sredine 1990-ih, pojedini u partiji su osjećali da je njihova moć ugrožena popularnošću Falun Gong-a. Sveukupan progon se dogodio narednih godina u vidu eskalirajućeg uznemiravanja (timeline),

Partija je nekoliko puta pokušala iskorijeniti sve vidove religijske forme u Kini (zemlji koja je tradicionalno nazivana “zemlja božanskog”). Do ovog dana rimski katolici, mnogi protestanti i tibetanski budisti ne mogu slobodno bogoslužiti u Kini i pod stalnim su rizikom od pritvaranja i mučenja.

Do 1999, Falun Gong postaje prirodna meta jer je bio najveća- i najbrže rastuća – duhovna grupa u Kini sa 100 miliona praktikanata širom zemlje, prema izvještajima kineske vlade u to vrijeme.

Drugi su primijetili da je odluka da se otpočne kampanja povezana sa “strahom”i “ljubomorom” bivšeg partijskog vođe Jiang Zemina na Falun Gong, dok su druge vođe u to vrijeme smartale grupu neškodljivom. Izvori Washington Post state-a navode da , “Jiang Zemin je sam odlučio da Falun Gong mora biti eliminisan,” i “ odabrao je, kako je on mislio laku metu.”(više o porijeklu kampanje)

Glasovi podrške

Mučenje

Možda je najznačajnija karakteristika kampanje bilo preovlađujuće korišćenje ekstremne torture. Mučenje Falun Gong praktikanata je bilo dokumentovano u svakoj od kineskih provincija, u zatvorima, radničkim logorima, centrima za ispiranje mozga, i školama u kineskim velikim gradovima, manjim gradovima i selima.

Najčešće tehnike mučenja uključuju šokove električnim palicama, spaljivanje gvožđem, svezivanje tijela danima u bolnim pozicijama, nasilno hranjenje slanim napicima kroz plastičnu tubu umetnutu kroz nos, čupanje noktiju sa bambusovim izdancima, da navedemo još neke; silovanje, seksualna tortura zatvorenika Falun Gonga su takođe preovlađujući.

Do danas preko 4,000 smrtnih slučajeva je bilo zabjeleženo, i najmanje 63,000 slučaja mučenja. Procjena tačne cifre stavlja broj poginulin na desetine hiljada (znatno više mučenih).

Zatvoreništvo i ispiranje mozga

Za stotine hiljada ljudi u Kini, najosnovnija realnost kampanje protiv Falun Gonga su bili dugi periodi zatvoreništva u “reforma kroz rad” logorima i zatvorima – kineski gulag system –nakon lakrdijaškog ili nepostojećeg suđenja. Tamo su prisiljeni da rade po 20 sati dnevno, proizvodeći – bez naplate- igračke, osvetljenja za božićne jelke, štapiće za jelo, i fudbalske lopte za izvoz. Oni koji bi odbili su mučeni (više o pritvoru i robstvu).

Bilo da je u radničkim logorima, zatvorima, ili specijalnim centrima za reedukaciju, svi zatvoreni praktikanti Falun Gonga su bili prisiljeni proći, ono što se samo može opisati kao ispiranje mozga. Cilj Komunističke partije je da prisili te ljude da se odreknu svoje duhovne vjere i da počnu gledati Falun Gong kao opasan, kao i da se okrenu drugima koji su aktivni u razotkrivanju progona.

Ključni sastojak procesa ispiranja mozga, ili što partija naziva “transformaciom”, je lišavanje sna, satima bez stanke gledanje videa koji omalovažavaju Falun Gong, prijetnje, i “borbene sesije” u stilu kulturne revolucije. Neki naročito “tvrdoglavi” pojedinci koji odbijaju da se transformišu su ubrizgani sa psihotropičnim drogama u azilu kao tretman za mentalni poremećaj za nekorektno političko razmišljanje (više o psihološkom progonu).

Vaš glas može pomoći da se zaustavi progon

Desetine miliona ljudi su u opasnosti. Potpišite peticiju za okončanje progona.

Žetva organa

Još i danas, milioni praktikanata Falun Gonga su brutalno progonjeni u Kini

Partijsko krajnje rešenje za velik broj zatvorenih sledbenika Falun Gonga, kakobilo, je umnogo više zastrašujući. Prema sadašnjim i bivšim zaposlenim u bolnici, Falun Gong je korišćen u obratno organ-ulapanje – oni su ubijani na stotine kako bi njihovi organi bili korišćeni za transplantacije po porudžbini.

Jetre, bubrezi, srca, i rožnjače su uklanjani iz živih, opijenih Falun Gong sledbenika sa podudarajućim krvnim grupama i prodavani partijskim zvaničnicima i drugim očajnim-ali ipak- bogatim pojedincima iz Kine i inostranstva. Telefonski pozivi tajnih istražitelja kineskim bolnicama su snimili na traci doktore kako se hvališu o ovom (više o žetvi organa).

Cenzura i propaganda podpaljuju nasilje

Ali, kao u svakom genocidu dvadesetog vijeka, ekstremno nasilje prvo zahtjeva dehumanizaciju “drugog” kroz propagandu. Odista, jedna ključna mjera u partijskom suzbijanju je bila da ograniči , i iskrivi, informacije o Falun Gongu- kako u Kini tako i drugdje.

Od prvog dana progona, režim je zabranio sve knjige i informativne medije nastale razmatrajem Falun Gong-a u pozitivnom smislu. Sve web-stranice u vezi s praksom su odmah blokirane. Milione Falun Gong knjiga su nasilno oduzete i javno spaljene. Vlast je strahovala da bi ljudi mogli saznati, ako već nisu znali, da je Falun Gong bio zdrav, normalan, i pozitivan način života prihvaćen od miliona (više o cenzuri).

Ovi napori cenzorstva su bili, naravno, prošireni na sajberspejs, zahvaljujući u manjem dijelu zapadnim kompanijama koje su oduševljeno prodale tehnologiju za internet nadzor partijskom aparatu za obezbjeđenje.Kao rezultat, kineski narod je sada u zatvoru zbog objavljivanja dokaza na netu o mučenju ili preuzimanja članaka o Falun Gongu (više o progonu i internetu).

Uz cenzuru, partija je nastojala da skandalizuje Falun Gong kroz iznenadnu agresivnu kampanju. Režim je bio odlučan da portretuja Falun Gong kao opasan, izopačen i abnormalan.

Bivši partijski vođa Jiang Zemin je vodio put, pridajući Falun Gong etiketu „kulta“, tri mjeseca nakon nakon njegove zabrane, kao sredstvo za dalje iskrivljavanje javnog mišljenja. Pod vodstvom Kkp, mnogi ministri i državni medijski izvještaji tada lansiraju brojne publikacije, radio i tv programe, pa čak i serije, stripove i egzibicije namijenjene da demonizuju Falun Gong (više o ovoj kampanjskoj propagandi).

Državni zvaničnici širom svijeta, u međuvremenu, izvjštavaju dobijajući klevetničke materijale od partijskih izaslanika. Ove su sučesto praćene pokušajima pritiska izabranih zvaničnika da ćute o zloupotrebi izvršenoj protiv Falun Gonga, da ukinu proklamacije koje priznaju doprinose Falun Gonga društvu, i da blokiraju lokalne aktivnosti Falun Gonga kao što su parade i konferencije.

Preduzetnici, novinari, i učenjaci su takođe bili podvrgnuti sličnoj taktici pritiska i prijetnji (više o pritisku preko mora), vodeći do ponekad jezive ćutnje u zapadnoj štampi i akademiji (vidi „Izvan medijske pažnje“)

Socijalni i ekonomski uticaj

Odista, oni koji su odabrali poslednje su najčešće bili suočeni sa formama ugnjetavanja koje ne čine naslovne strane – otpuštanje sa posla, isključenje sa univerziteta, lišavanje zdravstvene nege i penzije, razvod, beskućništvo, i razni dometi drugih formi diskriminacije (više o: progon u porodici, progon na poslu i u školi, i bijeda).

Otpor

Kada je progon otpočeo 1999, desetine miliona Kineza koji su prakticirali disciplinu meditacije su bili suočeni sa izborom. Jedna mogućnost je bila da se ponovo predaju komunističkoj partiji i napuste praksu koja im je donijela bolje zdravlje, duhovno vođstvo, i, nepobitno, iznova pronađenu nadu. Druga mogućnost izgleda da je nastavak prakticiranja u tišini kod kuće – ali kako su se racije ubrzo pojavile, ovo je bilo nemoguće čak i kad bi neko mogao okrenuti glavu od progona porodice i prijatelja. Finalna mogućnost je bila da se otvoreno suprostavi progonu uprkos znajući kakve bi bolne posledice mogle biti. Kakav god odgovor bio, sledbenici Falun Gonga su prikazali izuzetnu otpornost, sa desetinama miliona koji još uvjek prakticiraju u Kini danas a neki novi ljudi se čak pridružuju njihovim redovima.

Za one koji su odabrali da se aktivnije odupru, praktikanti Falun Gonga su bili dosledni da pribjegnu nasilju kao opciji, umjesto toga fokusirajući se na korišćenje svih mogućih miroljubivih rešenja da bi se njihovi glasovi čuli. Sledbenici su prvo pokušali da se objasne sa vođama komunističke partije kroz pisma i peticije. Kad su ovi pali na gluve uši, Falun Gong se okrenuo ka Trgu Tijenanmen, gdje – kroz tihu meditaciju ili izlaganjem banera prije nego bi bili uhapšeni- tražili su da prizovu savjest kineskog naroda kao i svjetskih vođa. Kako se progon nastavio, Falun Gong je počeo da se suprotstavlja državnoj propagandi dijeleći informacije koje razotkrivaju progon kroz flajere, VCD-ove, emejlove, i telefonske pozive.

Kolektivno, ovaj pokret otpora - sačinjen od odvažnih pojedinačnih djelanja uprkos velikom ličnom riziku- čini što je danas najvjerovatnije najveći nenasilni pokret u svijetu (vidi: „Pravedan otpor“)

Izvan Kine, praktikanti i pristalice Falun Gonga su se takođe uključili u razne aktivnosti usmjereni na razotkrivanje progona na kopnu. Pošto je Falun Gong u Kini uskraćen bilo kojih legalnih prava (više o kršenje kineskih zakona i kompleksnost pravosudstva) grupa vodećih advokata za ljudska prava ... are carrying out one of history’s broadest international campaigns legal campaigns with the aim of bringing CCP officials to justice for what these attorneys are calling the genocide of Falun Gong (more about lawsuits around the world and violations of international law).

In this website you will find information about different facets of this nearly decade-long persecution campaign – including its history, its horror stories, its tragedies, its international implications, the courageous resistance it has encountered, as well as evidence, third-party reports and basic information about the practice of Falun Gong and the Chinese Communist Party that is still persecuting it.

We very much welcome your feedback about what further information you would find helpful.

Ostanite informisani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.