Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

U januaru i februaru 2019. godine 109 praktikanata Falun Gonga je osuđeno zbog svoje vjere

Prema informacijama koje je prikupio Minghui.org, potvrđeno je da je od jula 2018. godine još 139 Falun Gong praktikanata osuđeno na zatvorsku kaznu zbog svoje vjere.

Falun Gong, koji je također poznat i pod imenom Falun Dafa, je duhovna disciplina zasnovana na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Otkako je KPK jula 1999. godine, počela progon ove prakse, mnogi su praktikanti bili podvrgnuti hapšenju i pritvaranju, zatvarani su u zatvore, mučeni, primoravani na prisilni radi, pa čak su im organi uzimani u prisilnoj žetvi organa.

Među 139 novo potvrđena slučaja, 20 je praktikanata osuđeno između jula i novembra 2018. godine, a 62 su osuđena u decembru 2018. godine. U 2019. godini, u januaru je zabilježeno 30, a u februaru 27 novih osuda.

Novo registrovani slučajevi su ukupan broj praktikanata Falun Gonga osuđenih zbog svoje vjere u 2018. godini povećali s 931 na 1.013. Ažurirani broj slučajeva za januar mjesec 2019. godine je sa 52 narastao na 82, i time ukupan broj osuđenih u 2019. godini dosada iznosi 109.

Zbog informativne blokade koju sprovodi komunistički režim, broj Falun Gong praktikanata koji su osuđeni ne može uvijek biti pravovremeno prijavljen, niti su sve informacije lako dostupne.

Među 109 praktikanata osuđenih u 2019. godini, jedanaest je bilo u starosnoj dobi od 70 do 79 godina, a četiri su bila starosti između 80 i 89 godina.

Konkretno, osamdesetdevetogodišnji gospodin Zhang Xinwei iz grada Bazhong u provinciji Sichuan je, 7. januara 2019. godine, osuđen na tri godine zatvora i kažnjen sa 4.000 yuana. I četrdesetorici drugih praktikanata osuđenih u 2019. godini sud je također naredio da plate novčane kazne u ukupnom iznosu od 692,000 yuana.

Trinaest praktikanata koji su platili kazne su iz provincije Heilongjiang. Oni su na zatvorske kazne osuđeni 28. februara 2019. godine i kažnjeni kaznama u iznosu od 15.000 do 65.000 yuana, što prosječno čini 35.769 yuana po osobi.

Osuđenih 109 praktikanata dolaze iz 17 provincija i centralno kontrolisanih opština. Provincija Heilongjiang je na vrhu liste sa 26 slučajeva, zatim dolazi provincija Shandong (15) i Jilin (11). Dosuđene se kazne kreću od šest mjeseci do trinaest godina, s prosjekom od 3,67 godina.

U nastavku je dat prikaz nekih od slučajeva izricanja kazne.

Qinhuangdao, provincija Hebei: 4 praktikanta su dobili teške kazne do 13 godina

Četiri Falun Gong praktikanta iz grada Qinhuangdao u provinciji Hebei su, u januaru 2019. godine, osuđena na zatvorske kazne, godinu i pol nakon što su bili uhapšeni zbog odbijanja da se odreknu svoje vjere.

Gosp. Zuo Hongtao je osuđen na 13 godina, gosp. Wu Wenzhang na 11 godina, gđa Li Guoai na 10 godina i gosp. Liu Changfu na 8 godina. Svi su podnijeli žalbe drugostepenom sudu u Qinhuangdaou.

Supruga gosp. Zuo, gospođa Cui Qiurong, koja sama ne prakticira, ali koja podržava Falun Gong, je osuđena na 19 mjeseci. Puštena je na slobodu 9. januara 2019. godine, nakon odsluženja kazne.

Osim gospodina Liua, ostala četvorica su uhapšeni skupa sa gospodinom Yang Xiaoyongom i gđom Yuan Sujing, koji su oboje praktikanti Falun Gonga, dana 9. juna 2017. godine, u uredu za nekretnine gospodina Zuoa. Gospodin Liu je uhapšen sat kasnije istoga dana u svojoj kući.

Policija je pretražila sve domove praktikanata i poslovni prostor gospodina Zua. Policajci su od njega zaplijenili 100.000 yuana gotovine koju je on držao pri ruci za poslovne transakcije i 50.000 yuana gotovine koje je gospodin Wu držao u kancelariji gospodina Zua.

Policija je zaplijenila i električni motocikl i kancelarijski materijal gospodina Zuoa, novi električni motocikl gđe Yuan, i automobil koji je gospođa Li pozajmila od svog prijatelja i koji je bio pun odjeće koju je prodavala.

Tokom pretresa, policija nije pokazala nalog za pretres niti je nakon pretresa dostavila spisak zaplijenjenih stvari.

Svih sedam uhapšenih su te večeri odvedeni u centar za pritvor u Qinhuangdao, da bi gospodin Yang ubrzo nakon hapšenja bio pušten.

Tužilac okruga Shanhaiguan je njihova hapšenja odobrio 15. jula 2017. godine.

I gđa Li i gospodin Zuo su zatim stupili u štrajk glađu u znak protesta zbog hapšenja i pritvaranja. Oni su također bili prisilno hranjeni nakon čega im se zdravlje naglo pogoršalo. Gosp. Zuo je odveden u policijsku bolnicu u Qinhuangdaou na hitno liječenje.

Sin gosp. Zuoa je svog oca posjetio u bolnici 31. jula, mjesec dana nakon što je bio hospitaliziran. Njegov je otac patio od venske insufiscijencije, atrofije mišića i lupanja srca. Sin je podnio zahtjev da se njegov otac pusti na uslovnu slobodu iz zdravstvenih razloga, ali su vlasti to odbile.

Gospođa Yuan je puštena 9. juna 2018. godine, nakon izdržane jedne godine pritvora. Nije jasno da li je bila osuđena.

Ostalih pet uhapšenih, gosp. Zuo i njegova supruga, gospodin Liu, gospodin Wu i gđa Li su se pojavili pred okružnim sudom u Changliu 16. i 17. novembra 2017. godine; 16. oktobra 2018; i 11. i 12. novembra 2018. godine.

Tužilac ih je optužio da “podrivaju provođenje zakona”, što je standardna formulacija koju koriste kineski sudovi za zatvaranje Falun Gong praktikanata.

Advokati praktikanata su se o krivici praktikanata izjasnili da ovi nisu krivi. Tvrdili su da je progon Falun Gonga nezakonit i da tužilac nije predstavio dokaze koji pokazuju kako prakticiranje Falun Gonga, od strane njihovih klijenata, ometa provođenje zakona.

Nijedan svjedok optužbe se nije pojavio na sudu kako bi mogao biti unakrsno ispitan.

Praktikanti su također branili svoju nevinost. Sudski su službenici fotografisali članove praktikantskih porodica i prijatelje koji su prisustvovali saslušanjima.

Agencija koja je van pravosudnog sistema u Kini vrši pritisak na sud da osudi 9 stanovnika zbog njihove vjere, uključujući i praktikante starije od 70 godina

Devetorici praktikanata Falun Gonga iz grada Bazhong u provinciji Sichuan je, 7. januara 2019. godine, izrečena presuda, tri mjeseca nakon suđenja održanog u novembru 2018. godine. Svim su praktikantima izrečene kazne do pet godina zatvora kao i novčane kazne.

Šest praktikanata imaju 70 ili više godina, a dva su praktikanta starija od 80 godina. Oni su uhapšeni 22. decembra 2017. godine zbog toga što se nisu odrekli svoje vere.

Praktikanti, starosna dob, kazne i novčane globe su:

Gospodin Zhang Xinwei, 89, tri godine zatvora i novčana kazna od 4.000 yuana.
Gospodin Zhang Minglang, 82, pet godina zatvora i novčana kazna od 10.000 yuana.
Gospodin Kang Zunliu, 71, tri i po godine zatvora i novčana kazna od 5.000 yuana.
Gospodin Zhu Tiangui, 71, dvije i po godine zatvora i novčana kazna od 3.000 yuana.
Gospođa Yue Yingcong, 70, četiri godine zatvora i novčana kazna od 6.000 yuana.
Gospodin Dai Wanyi, 70, tri godine zatvora i novčana kazna od 4.000 yuana.
Gospođa Zhou Lihua, 62, četiri godine zatvora i novčana kazna od 6.000 yuana.
Gospođa Chen Guoqiong, 54, dvije i po godine zatvora i novčana kazna od 3.000 yuana.
Gospođa Sun Rong, 40, godinu i po zatvora i novčana kazna od 2.000 yuana.

Deseti praktikant, gosp. Yang Jiashun, star 69 godina, koji je suđen sa ovih devet praktikanata je oslobođen optužbi.

Odbor za politička i pravna pitanja u provinciji Sichuan (PLAC), koji predstavlja agenciju van kineskog pravosudnog sistema zaduženu za progon Falun Gonga i koja ima moć da zaobilazi pravosudni sistem je pomno pratila slučajeve praktikanata.

Iako su tužioci nekoliko puta odbacivali slučajeve i nisu bili voljni da učestvuju u progonu, policija je izmislila dodatne dokaze, po naređenju službenika PLAC-a, koji su prijetili da će disciplinski kažnjavati tužioce i sudije ako ne uspiju procesuirati praktikante.

Službenici PLAC-a su također naložili sudiji da izrekne novčanu kaznu i osudi praktikante sa najmanje tri godine zatvora, bez obzira na njihovu starosnu dob.

Stariji bračni par je osuđen zbog poruke o Falun Gongu koju su imali u svome dvorištu

Gosp. Zhao Xingyou, star 79 godina i gospođa Shi Guizhi, stara 77 godina, iz Harbina u provincije Heilongjiang, su u januaru 2019. godine osuđeni na 3,5 odnosno 4 godine zatvora, nakon što su bili prijavljeni da u svome dvorištu imaju sprejem ispisanu poruku „Falun Dafa je dobar“.

Gospodin Zhao je odveden u zatvor Hulan, dok je gospođa Shi odvedena u ženski zatvor u provinciji Heilongjiang premda je imala neke fizičke smetnje zbog kojih ranije nije mogla biti primljena u pritvorski centar.

Trinaest stanovnika provincije Heilongjiang su osuđeni na zatvorsku kaznu zbog svoje vjere

Trinaest praktikanata Falun Gong iz provincije Heilongjiang su 28. februara 2019. godine osuđeni na zatvorske kazne zbog svoje vjere.

Kazne zatvora im se kreću od 3,5 do 10 godina, odnosno prosječno 5,8 godina. Devet od osuđenih praktikanata su bili starosti između 45 i 59 godina. Četiri praktikanta su bila starosti između 63 i 70 godina. Prosječna novčana kazna koju im je sud izrekao iznosi 35.769 yuana.

Gospođi Song Yuzhi, staroj 65 godina, je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 godina, a kažnjena je i novčanom kaznom od 65.000 yuana.

Trinaest praktikanata iz grada Jiamusi, okruga Yilan i okruga Huachuan u provinciji Heilongjiang, je bilo uhapšeno u periodu između 31. augusta i 13. oktobra 2017. godine. Ured za javnu sigurnost provincije Heilongjiang je, kako je izvješteno, naredio njihovo hapšenje.

Praktikanti su se pojavili pred okružnim sudom u Jilanu 24. jula 2018. godine. Njihovi advokati su se izjasnili da njihovi branjenici nisu krivi, a tvrdili su da ne postoji zakonska osnova za progon Falun Gonga.

Žena iz Liaoninga osuđena na pet godina na tajnom suđenju zbog dijeljenja kalendara

Gđa. Li Yanqiu iz grada Jinzhoua u provinciji Liaoning je osuđena na pet godina zatvora na tajnom suđenju održanom 21. januara 2019. godine. Sudija nije njenog advokata obavijestio o suđenju, već je imenovao drugog advokata koji je u njeno ime priznao krivicu.

Ova je pedesetdvogodišnja žena počela služiti kaznu u zatvoru za žene u Liaoning 19. februara 2019. godine, što se podudarilo s vremenom proslave Festivala lanterni, posljednjeg dana tradicionalne kineske Nove godine.

Gđa Li je uhapšena 14. decembra 2018. godine zbog distribucije informativnih kalendara o Falun Gongu. Policija je pretražila njen dom i zaplijenila njen kompjuter i Falun Gong knjige. Poslana je u zatvor za žene u gradu Jinzhou, gdje je počela štrajk glađu u znak protesta zbog progona. Ondje je prisilno hranjena što je izazvalo ogromnu štetu na njenom tijelu. Ni njenom advokatu ni njenoj porodici nije bilo dozvoljeno da je posjete.

Prema riječima ljudi unutar pravosudnog sistema, gospođa Li je tokom suđenja bila izuzetno slaba. Nije mogla sama da hodati i nije se mogla jasno izražavati.

Najnovija muka gospođe Li je uništila njenog oca, koji je u osmoj deceniji života. Ovaj stariji gospodin, koji je prije bio veoma otvoren i komunikativan, sada je postao veoma povučen i ne može noću spavati od kada je saznao za njeno zatvaranje. Također je počeo patiti od čestih krvarenja iz nosa, srčanih tegoba i vrtoglavice izazvane visokim krvnim pritiskom.

Šest je praktikanata osuđeno na zatvorske kazne sedam dana prije kineske Nove godine

Šest praktikanata Falun Gonga iz grada Heihe u provinciji Heilongjiang su osuđeni na zatvorske kazne na Okružnom sudu grada Aihui, 28. januara 2019. godine, sedam dana prije proslave kineske Nove godine.

Gđa Lu Fengxian je osuđena na 1,5 godina zatvora; gđa Zhu Xiuming, gđa Gao Dinglian, gđa Liu Chunlan i gosp. Zhang Xiancheng su osuđeni na po godinu i jedan mjesec dana zatvora; gđa Yang Xiuli je dobila 1 godinu.

Svi praktikanti, osim gospodina Zhang, su počeli služiti kaznu u zatvoru Shangzhi 29. januara 2019. godine.

Gospodinu Zhangu je dijagnosticirana tuberkuloza. On ostaje u pritvorskom centru grada Heihe a njegovo je stanje neizvjesno.

Gospođa Lu, u svojim šezdesetim godinama starosti, je vodila posao iznajmljivanja stanova u gradu Heihe. Ona je u svoju kuću na druženje pozvala 15 praktikanata Falun Gonga 8. juna 2018. godine, da bi je tom prilikom uhapsila policija koja je nadzirala njen telefon.

Bivši računovođa je dobila dvije godine zatvora zbog pisma o svojoj vjeri upućenog kolegici

Gđa Li Qinghua, stara 49 godina, je osuđena na dvije godine zatvora i novčanu kaznu od 5.000 yuana, 21. februara 2019. godine, zbog slanje pisma s informacijama o Falun Gongu bivšem kolegi.

Gđa Li Qinghua
Gđa Li Qinghua

Gđa Li, bivši računovođa iz grada Guangzhou u provinciji Guangdong, je bila uhapšena 15. augusta 2017. godine i zatim odvedena u pritvorski centar u Yuexiuu, godinu dana prije nego što je, 23. avgusta 2018. godine, izvedena pred Okružni sudu u Haizhou.

Gospođa Li je u proteklih 20 godina više puta bila sudski gonjena zbog njenog upornog nastojanja da govori u korist Falun Gonga. Izgubila je posao, a njen je muž bio prisiljen da se od nje razvede.

Žena iz Jiangsua je osuđena na godinu dana zatvora zbog dijeljenje DVD-ijeva o njenoj progonjenoj vjeri

Gđa Gu Jinping, stanovnica grada Danyanga u provinciji Jiangsu je, 13. februara 2019. godine, osuđena na godinu dana zatvora od strane Gradskog suda u Danyangu.

Policija je izvršila pretres njene kuće, zadržala je u pritvoru dva tjedna, a zatim je stavila u kućni pritvor.

Sudija Zhang Suqin prijetio je gđi Gu prije održavanja prvog sudskog ročišta da će, ako ne napiše izjavu o odricanju od Falun Gonga, biti osuđena na 3 do 7 godina zatvora. Gospođa Gu je odbila dati takvu izjavu.

Tokom rasprave, gđa Gu je zatražila od svjedoka optužbe da se pojavi na sudu i da pristane na unakrsno ispitivanje. Tužilac Zhang Lei joj je odgovorio da nema potrebe za pozivanjem svjedoka i da gđa Gu može s njim privatno nasamo razgovarati nakon saslušanja. Tužilac Zhang je također okrivio gospođu Gu za gubljenje vremena i odlaganje sudskog ročišta.

Gospođa Gu se izjasnila da se ne osjeća krivom. Pozvala je tužioca i sudiju da preciziraju koji je to zakon ikada kriminalizovao Falun Gong i za potkopavanje kojeg zakona je ona optužena.

Sudija Zhang nije mogao da odgovori na njena pitanja, pa je suđenje prekinuto. On je osudio gđu Gu na godinu dana zatvora tokom drugog saslušanja 13. februara, a da joj tom prilikom nije bilo dozvoljeno da pročita svoju pripremljenu odbranu.

Preuzmite ažurirani popis praktikanata osuđenih u 2018. godini (PDF)

Preuzmite listu praktikanata osuđenih u januaru i februaru 2019. godine (PDF)

Povezani izvještaji:

Zbog svoje vjere je u 2018. godini osuđen 931 praktikant Falun Gonga

U januaru 52 praktikanta osuđena na zatvor nakon što su se odbili odreći Falun Gonga

Provincija Sichuan: Agencija PLAC izvršila pritisak na sud u Kini da osudi 9 praktikanata Falun Gonga

Žena iz Liaoinga osuđena na kaznu od pet godina zatvora zbog distribucije kalendara o svojoj progonjenoj vjeri

Žena iz Jiangsua osuđena na kaznu od jedne godine zatvora zbog distribucije DVD-ija o svojoj progonjenoj vjeri

Link na originalni članak
Podijeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.