Stranica je u izradi...

Molimo Vas za malo strpljenja. Trenutno radimo na novoj verziji web stranice Falun Dafa Infocentra.

Za informacije o praksi Falun Gong (ili Falun Dafa) pogledajte: http://bs.falundafa.org

Za najnovije vijesti o Falun Gongu iz Kine i svijeta pogledajte: https://bs.minghui.org