Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Progon Falun Gonga

Nasilno suzbijanje 100 miliona ljudi

Ovo je jedna od najvećih kampanja religijskog progona koja se danas događa u svijetu. Milioni nevinih ljudi u Kini su bili otpušteni, pritvoreni, mučeni ili ubijeni samo zato što prakticiraju Falun Gong. A Komunistička partija Kine pokušava sve kako bi vas spriječila da to saznate.

Sve je počelo u sred noći, 20. jula 1999.

Širom Kine, pod velom tame, policija je odvukla obične ljude iz njihovih postelja. Mnogi su bili odvedeni u zatvoreničke centre ili zatvore, drugi bivali pretučeni, dok su neki umrli uslijed mučenja.

Policija je djelovala po direktivama sa vrha. Naime, šef Komunističke partije, Jiang Zemin, je naredio da Falun Gong bude slomljen. Većina smatra da je Jiang bio ogorčen na popularnost prakse, jer je broj praktikanata nadmašio broj članova Komunističke partije Kine i odlučio je ugušiti praksu svim sredstvima.

Nagrađivani kratki film o progonu Falun Gonga u Kini.

Od tada, milioni Falun Gong praktikanata biva podvrgnuto nezakonitom zatvaranju, sesijama „ispiranja mozga“ i mučenju, sa hiljadama potvrđenih smrtnih slučajeva u pritvorima. Nekoliko stručnjaka procjenjuje da je više od milion praktikanata Falun Gonga bilo ubijeno kako bi se njihovi vitalni organi mogli prodavati za visoki profit u sklopu brzo rastućeg biznisa vezanog za transplantacije organa u Kini. Desetine miliona ljudi koji danas prakticiraju Falun Gong u Kini, svaki dan žive pod rizikom da budu odvedeni od strane kineskih vlasti da bi bili zatvoreni, mučeni - ili nešto još gore.

Zbog čega progon?

Tokom 90-ih godina, Falun Gong je zadobio podršku brojnih kineskih vladinih agencija kao praksa meditacije koja poboljšava zdravlje i moralni karakter.

Ali 22. jula 1999. je pokrenuta masovna kampanja progona. Šta je pošlo po zlu?

Jedno očigledno objašnjenje za naizgled iracionalnu kampanju protiv Falun Gonga je priroda kineske ateističke i diktatorske Komunističke partije Kine (KPK), koja strahuje od svih grupa izvan njene kontrole – a naročito od onih koje imaju drugačije ideologije. Od sredine 90-ih godina, pojedinci u partiji su osjećali da je njihova moć ugrožena popularnošću Falun Gonga. Sveobuhvatan progon je uslijedio nakon višegodišnjeg uznemiravanja od strane vlasti (vremenska linija progona).

Partija je nekoliko puta pokušala iskorijeniti sve vidove religijske forme u Kini (zemlji koja je tradicionalno nazivana “zemlja božanskog”). Do današnjeg dana, rimski katolici, mnogi protestanti i tibetanski budisti ne mogu slobodno bogoslužiti u Kini i pod stalnim su rizikom od pritvaranja i mučenja.

Do 1999, Falun Gong postaje prirodna meta jer je bio najveća - i najbrže rastuća – duhovna grupa u Kini sa 100 miliona praktikanata širom zemlje prema izvještajima kineske vlade u to vrijeme.

Drugi su naveli da je odluka o pokretanju progona povezana sa "strahom" i "ljubomorom" bivšeg partijskog vođe Jiang Zemina na Falun Gong, dok su drugi lideri KPK u to vrijeme smatrale grupu neškodljivom. Washington post navodi izvore koji govore da je: “Jiang Zemin sam odlučio da Falun Gong mora biti eliminiran”, i “odabravši, kako je on mislio laku metu”.

Glasovi podrške

Mučenje

Možda je najznačajnija karakteristika progona korištenje ekstremne torture. Mučenje Falun Gong praktikanata je bilo dokumentovano u svakoj od kineskih provincija, u zatvorima, radnim logorima, centrima za ispiranje mozga, i školama u kineskim velikim gradovima, manjim gradovima i selima.

Najčešće tehnike mučenja uključuju šokove električnim palicama, spaljivanje užarenim komadima željeza, dugotrajno svezivanje tijela danima u bolnim položajima, nasilno hranjenje solnim otopinama kroz plastičnu tubu umetnutu kroz nos, zabadanje bambusovih štapića pod nokte, što su samo su neke od metoda; silovanje i seksualna tortura zatvorenika Falun Gonga su također česti.

Do danas je dokumentovano preko 4.000 smrtnih slučajeva, te najmanje 63.000 slučaja mučenja. Procjena tačne cifre smrtno stradalih se mjeri u desetinama hiljada (te znatno više mučenih).

Zatvoreništvo i ispiranje mozga

Za stotine hiljada ljudi u Kini, najosnovnija stvarnost kampanje protiv Falun Gonga predstavljaju dugi periodi zatvoreništva u logorima za “reformu kroz rad” i zatvorima – kineskim gulag sistemima – nakon lakrdijaškog ili nepostojećeg suđenja. Tamo su prisiljeni da rade po 20 sati dnevno, proizvodeći – bez naknade - igračke, osvetljenja za božićne jelke, štapiće za jelo, i fudbalske lopte za izvoz. Oni koji bi odbili bi bili mučeni (više o nezakonitom pritvoru i robstvu).

Bilo da je u radnim logorima, zatvorima, ili specijalnim centrima za reedukaciju, svi zatvoreni praktikanti Falun Gonga su bili prisiljeni proći ono što se jedino može opisati kao ispiranje mozga. Cilj Komunističke partije je prisiliti te ljude da se odreknu svoje duhovne vjere i da počnu gledati Falun Gong kao nešto opasno, te da prokažu druge koji su aktivni u razotkrivanju progona.

Ključni sastojak procesa ispiranja mozga, ili onog što partija naziva “transformacijom”, su lišavanje sna, satima neprestano gledanje video snimaka koji kleveću Falun Gong, prijetnje, i “borbene sesije” u stilu kulturne revolucije. Nekim naročito “tvrdoglavim” pojedincima koji se odbijaju transforimirati su ubrizgavane psihotropične droge u ustanovama u sklopu terapije za mentalni poremećaj nekorektnog političkog razmišljanja (više o psihološkom progonu).

Žetva organa

Još i danas su milioni praktikanata Falun Gonga brutalno progonjeni u Kini

Partijsko konačno rješenje za veliki broj zatvorenih Falun Gong praktikanata je, međutim, mnogo više zastrašujući. Prema sadašnjim i bivšim bolničkim osobljem, Falun Gong se koristi u transplantacijskoj industriji – oni su ubijani na hiljade kako bi njihovi organi bili korišćeni za transplantacije po narudžbi.

Jetre, bubrezi, srca i rožnjače su uklanjani iz živih, anesteziranih Falun Gong praktikanata sa podudarajućim krvnim grupama i prodavani partijskim dužnosnicima i drugim očajnim, ali bogatim pojedincima iz Kine i inostranstva. Telefonski pozivi tajnih istražitelja kineskim bolnicama su snimili audio zapise na kojima se doktori hvale s time (više o žetvi organa).

Cenzura i propaganda podpaljuju nasilje

Ali, kao u svakom genocidu dvadesetog vijeka, ekstremno nasilje prvo zahtjeva dehumanizaciju “drugog” kroz propagandu. Zaista, jedna ključna mjera u partijskom suzbijanju je bila da ograniči i iskrivi informacije o Falun Gongu - kako u Kini tako i izvan nje.

Od prvog dana progona, režim je zabranio sve knjige i informativne medije koji su prikazivali Falun Gong u pozitivnom svjetlu. Sve web stranice povezane s praksom su odmah blokirane. Milioni Falun Gong knjiga su nasilno oduzete i javno spaljene. Vlast je strahovala da bi ljudi mogli saznati, ako već nisu znali, da je Falun Gong bio zdrav, normalan, i pozitivan način života prihvaćen od miliona (više o cenzuri).

Ovi napori cenzora su bili, naravno, prošireni na internet, zahvaljujući u značajnoj mjeri i zapadnim kompanijama koje su oduševljeno prodale tehnologiju za internet nadzor partijskim odjeljenjima za sigurnost. Kao posljedica toga, kineski građani su sada u zatvoru zbog objavljivanja dokaza na webu o mučenju ili prostog preuzimanja online članaka o Falun Gongu (više o progonu i internetu).

Uz cenzuru, partija je nastojala da ocrni Falun Gong putem agresivne i intenzivne medijske kampanje. Režim je bio odlučan da prikaže Falun Gong kao opasan, izopačen i abnormalan.

Direkcijom bivšeg partijskog vođe, Jiang Zemina, Falun Gongu je tri mjeseca nakon nakon njegove zabrane pridodana etiketa „kulta“, što je poslužilo kao sredstvo za dalje iskrivljavanje javnog mišljenja. Pod vodstvom KPK, različita ministarstva i državni medijski izvještaji tada objavljuju brojne publikacije, radio i tv programe, pa čak i serije, stripove i izložbe namijenjene tome da demoniziraju Falun Gong (više o ovoj kampanjskoj propagandi).

Državni dužnosnici širom svijeta, izvještavaju da primaju klevetničke materijale od partijskih izaslanika

Državni dužnosnici širom svijeta, u međuvremenu, izvještavaju da primaju klevetničke materijale od partijskih izaslanika. Ove su često praćene pokušajima pritiska izabranih dužnosnika da šute o zlostavljanju Falun Gonga, da ukinu proklamacije koje priznaju doprinose Falun Gonga društvu, i da blokiraju lokalne aktivnosti Falun Gonga kao što su parade i konferencije.

Preduzetnici, novinari, i naučnici su takođe bili podvrgnuti sličnoj taktici pritisaka i prijetnji (više o pritiscima izvan Kine), što je ponekad dovodilo do jezive šutnje u zapadnoj štampi i akademskoj zajednici (vidi „Izvan medijske pažnje“)

Socijalni i ekonomski uticaj

Zaista, oni koji su odabrali posljednje su najčešće bili suočeni sa formama ugnjetavanja koje ne dospijevaju na naslovne strane – otpuštanje sa posla, isključenje sa univerziteta, lišavanje zdravstvene njege i penzije, razvod, beskućništvo, te široka lepeza drugih formi diskriminacije (više o progonu u porodici, progonu na poslu i školi, i izloženosti bijedi i oskudici).

Otpor

Kada je progon započeo 1999, desetine miliona Kineza koji su prakticirali Falun Gong su bili suočeni sa izborom. Jedna mogućnost je bila da se ponovo predaju Komunističkoj partiji i napuste praksu koja im je donijela bolje zdravlje, duhovno vodstvo, i, nepobitno, iznova pronađenu nadu. Druga mogućnost je čini se bila nastavak prakticiranja u svoja četiri zida. Međutim, skorom pojavom racija, ovo je bilo nemoguće čak i kad bi neko mogao okrenuti glavu od progona porodice i prijatelja. Krajnja mogućnost je bila otvoreno suprotstavljanje uprkos saznanju da bi tako nešto moglo donijeti bolne posljedice. Kakav god odgovor bio, praktikanti Falun Gonga su prikazali izuzetnu otpornost, a desetine miliona nastavljaju prakticirati u Kini, dok se neki novi ljudi čak i pridružuju njihovim redovima.

Falun Gong praktikanti skloniji odabiru aktivnijeg otpora su ostali dosljedni da to čine isključivo nenasilnim putem, fokusirajući se na korišćenje svih mogućih miroljubivih rješenja da bi se njihovi glasovi čuli. Praktikanti su prvo pokušali sporazumjeti se sa liderima Komunističke partije kroz pisma i peticije. Kako su se isti oglušili, Falun Gong se okrenuo ka trgu Tiananmen, gdje su – kroz tihu meditaciju ili izlaganjem banera prije nego bi bili uhapšeni - pokušavali da prizovu savjest kineskog naroda kao i svjetskih vođa. Budući da se progon nastavio, Falun Gong se počeo suprotstavljati državnoj propagandi dijeleći informacije koje razotkrivaju progon putem letaka, VCD-ova, emailova, i telefonskih poziva.

Kolektivno, ovaj pokret otpora - sačinjen od odvažnih pojedinačnih djela uprkos velikom ličnom riziku - čini ono što je danas najvjerovatnije najveći nenasilni pokret u svijetu (vidi: „Pravedan otpor“)

Izvan Kine, praktikanti i ljudi koji podržavaju Falun Gong su se takođe uključili u razne aktivnosti usmjerene na razotkrivanje progona u kontinentalnoj Kini. S obzirom da su Falun Gongu u svojoj zemlji uskraćena sva legalna prava, grupa vodećih advokata za ljudska prava vodi jednu od istorijski najsveobuhvatnijih pravnih kampanja koja ima za cilj privođenje pravdi dužnosnika KPK koji su izravno uključeni u ono, što ti sami advokati nazivaju genocidom nad Falun Gongom. (više o sudskim tužbama širom svijeta i kršenju međunarodnog prava).

Na ovoj web stranici ćete pronaći informacije o različitim aspektima progona koji traje skoro već dvije decenije - uključujući njegovu istoriju, njegove horor priče, tragedije, međunarodne implikacije, slučajeve hrabrog otpora na koji je isti naišao, ali također i dokaze, izvještaje trećih strana te osnovnih informacija o Falun Gongu i Komunističkoj partiji Kine, odnosno još uvjek aktuelnom režimskom progonu nad tom grupom ljudi.

Veoma bi cijenili Vašu povratnu informaciju u vezi potrebe eventualnog pružanja Vama važnih i korisnih dodatnih informacija.

Podijeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.