Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

O nama


Naša istorija

Kako i zašto je oformljen Falun Dafa Informativni Centar

Prije ljeta 1999, Falun Gong nije imao pres službu, ni sredstva ili strategiju za odnose sa javnošću, kao ni učinkovit način da dostavimo svoju poruku svijetu. Praktikanti Falun Gonga su se jednostavno sastajali u parku zarad meditacije, povezani međusobom putem email listi i web-stranica – jedna neformalna zajednica čije zajedničko interesovanje je bila praksa Falun Dafa. I da je bilo po našem, to bi i dalje bilo tako.

Ipak progon vođen protiv nas je zahtijevao odgovor. Kad su Kineske komunističke vlasti pokrenule progon Falun Gonga širom zemlje u ljeto 1999, zapadni novinari, vlade i pravne organizacije su tražile odgovore.

Nekoliko praktikanata Falun Gonga u New York-u su prepoznali potrebu za mehanizmom kroz koji bi objavljivali saopštenja za javnost kojima se skreće pažnja na alarmantna dešavanja koja se odvijaju u Kini. Bez uspostavljanja oficijalnog kanala na samom početku, praktikantica Falun Gonga, Gail Rachlin, je volonterski koristila svoju stručnost kao profesionalac za odnose se javnošću, i nekoliko volontera uključujući Erping Zhanga i Levi Browdea su sarađivali otpočinjući slanjem saopštenja za javnost putem kompanije gosp. Rachlin, Rachlin Media Group.

U 2000. godini, Falun Dafa Informativni Centar je zvanično uspostavljen kao 501(c)3 volonterska organizacija, i Rachlin Media Group nije nadalje korišćena u tu svrhu. Centar preuzima odgovornost da govori u ime prakse, izdajući saopštenja za javnost, izvještaje i analize koji se odnose na progon koji je u toku u Kini. Gail Rachlin, Erping Zhang i Levi Browde nastavljaju da služe kao volonterski potparoli za Falun Dafa Informativni Centar.