Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Foto izvještaj: Start globalne štafete za ljudska prava u Atini 2007.