Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Kanadski spisak odgovornih za progon Falun Gonga se povećao na 45 ljudi

Ugledni međunarodni odvjetnik za ljudska prava David Matas
Ugledni međunarodni odvjetnik za ljudska prava David Matas

Kanadska Kraljevska Policija (RCMP) ima spisak kineskih dužnosnika Partijskih Komiteta svih razina, “Ureda 610”, mjesnih uprava i prinudnih radnih logora koji su odgovorni za progon Falun Gong-a. Spisak koji se već povećao na 45 imena sadrži među ostalim glasovitim dužnosnicima i takve kao što su Jiang Zemin, Li Lanqing, Luo Gan, Wang Maolin i Liu Jing. Ako bilo tko sa spiska pokuša ući u Kanadu protiv njega bi odmah mogla biti pokrenuta istraga sa potencijalnim posljedicama odbijanja vize za Kanadu, poništenja njihovog kanadskog državljanstva, deportacije, optužbe i kazne po osnovi kanadskih zakona o zločinima protiv ljudskosti i ratnih zločina.

Prošlog rujna/septembra, kanadsko Falun Dafa Udruženje je podnijelo dokument Kanadskom Programu Zločina protiv Ljudskosti i Ratnih Zločina. Taj dosje dokumentira dokaze o zločinima protiv Falun Gong-a koje su počinili petnaest viših kineskih dužnosnika uključujući i zločine Jiang-a Zemin-a. Krajem siječnja/januara 2004., Falun Dafa praktikanti u Kanadi su pribavili imena trideset drugih zločinaca zajedno sa dokumentiranim dokazima.

Spisak pokazuje dubinu i doseg represije

Spisak imena sadrži i ime onoga tko je pokrenuo progon, Jiang Zemina, imena “Rukovodne Grupe za bavljenje Problemom Falun Gong-a”, inače poznati kao “Dužnosnici 610” – Li Lanqing, Luo Gan, Wang Maolin i Liu Jing, zatim imena viših provincijalnih (Liaoning i Hebei) i gradskih (Beijing) članova partijskih komiteta i dužnosnika u radnim logorima (Masanjia i Wanjia).

Imena onih koji su planirali i izvodili represiju uključuju ne samo svaku razinu partijskih komiteta i mjesnih rukovodilaca nego i ljude u zakonskom sistemu (Zhou Yongkang), propagandnom sistemu i sistemu prinudnih radnih logora.

Krivični dokazi u dosjeu

Prema Li Xunu, članu Kanadskog Falun Dafa Udruženja, “Ti krivični dokazi dolaze od svjedoka, koji su prije bili ušutkani, kao od g-đe Wang Yuzhi u Kanadi i praktikanata u Kini koji su dovoljno hrabri da pribave ove informacije u inozemstvo. Velike količine izravnih i neizravnih dokaza su prikupljeni od trećih strana kao što su Amnesty International, Organizacije za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija, Human Rights Watch i Svjetske Organizacija za Istragu Progona Falun Gong-a.”

Osim Jianga i Lua koji su ozoglašeni zbog iniciranja i sprovođenja progona, sadašnji ministar Unutarnje Sigurnosti, Zhou Yongkang, se također pojavio na spisku. Prema dokazima koje je pribavila Svjetska Organizacija za Istragu Progona Falun Gong-a, otkad je Zhou Yongkang postao provincijski sekretar Sichuana, aktivno je surađivao u progonu, izdavao naredbe za progon Falun Gong-a, davao zapovijedi štampi da kleveće Falun Gong i davao nagrade onima koji su učestvovali u progonu.

Provincijski dužnosnici Bo Xilai i Wen Shizhen su također na spisku. Izvještaj je napomenuo da je Bo Xilai, guverner i podsekretar provincije Liaoning, nekad bio gradonačelnik Daliana i sekretar grada. Dalian je u vrijeme njegovog mandata bio jedan od najgorih gradova u zemlji poznat po progonjenju Falun Gong-a, i on je za to nepobitno odgovoran. Iz protokola i izvještaja sastanaka očevidno je da je smislio i odredio mnoge aspekte progona Falun Gong-a.

Provincijski sekretar Liaoninga Wen Shizhen je opako napadao Falun Gong. 20 srpnja/jula 1999., kada su Jiang i njegov režim počeli otvoreno progoniti Falun Gong, Wen je održao niz govora kojima je potsticao represiju. Nakon što je Jiang oklevetao Falun Gong u intervjuu francuskom Le Figaru, Wen je odmah održao govor izjavljujući da bi ponovio Jiangove riječi. On je planirao represiju Falun Gong-a na mnogim sastancima koje je održao provincijski komitet, mjesno rukovodstvo i druge organizacije.

Su Jing iz radnog logora Masanjia, Provincija Liaoning i Shi Yingbai iz radnog logora Wanjia, Provincija Heilongjiang su također na spisku. Prema www.fawanhuihui.org, Su Jing je ozloglašen po okrutnosti, a osvojio je drugu nagradu za progon Falun Gong-a. Shi Yingbai i njegovi slijedbenici su primjenjivali mnoge brutalne metode mučenja kako bi isprali mozak Falun Dafa praktikantima, prisiljavajući ih da se odreknu svojih vjerovanja. Masanjia i Wanjia su najgori radni logori za mučenje Falun Dafa praktikanata.

Upitan o zakonskim zahtjevima za zabranu ulaska u zemlju, g. David Matas je rekao: “Vidjeo sam dokaze i pročitao zekon. Dokazi su vrlo uvjerljivi, a njihovi zločini tako gnusni. Sa moje točke gledišta, pošto je prag za zabranu ulaska u zemlju relativno nizak, vjerojatnije je da će biti uhvaćeni. Bio bih veoma iznenađen ako im ne otkažu ulaz, uz takve vjerodostojne dokaze i posebne propise.”

Još progonitelja će biti predano

Svjetska Organizacija za Istragu Progona Falun Gong-a je potvrdila da je primila još više imena i dokaza o učestvovanju u progonu Političko-Pravnih Komiteta iz svih regija, “Ureda 610”, Biroa Nacionalne Sigurnosti, odjela za objavljivanje vijesti, medija sa svih nivoa, odjela za odgoj, kulturu i vanjske poslove, biroa za cenzuru informacija u internetu i organizacija žena i omladine. G. Li Xun je rekao: “Taj spisak četrdeset i pet imena obilježava tek početak naših djelovanja. Pribaviti ćemo desetke tisuće imena CAHWCP. Oni su spremni primiti naše dopunske dodatke ovom spisku.“

Prema izvještajima iz Kine, jedan viši “Ured 610“ je naredio nižim okružnim “Uredima 610“ da interno prikupe sve dokumente ikada izdane od 1999, kada je počeo progon. Oni žele uništiti dokaze svojih zločina. Kanadska Falun Gong praktikantica g-đa Lucy Zhou je rekla da, iako dokazi mogu biti djelomično uništeni, dokazi onih kojih su počinili zločine protiv Falun Dafa praktikanata nikada neće biti trajno uništeni. Predlažemo Jiangovim slijedbenicima da se odmah ispričaju za svoje zločine radi bolje budućnosti. Bilo bi daleko bolje platiti za svoje zločine sada nego vječito biti kažnjen karmičkom odmazdom.

Link na originalni članak
Podijeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.